تبلیغات
♥عشق + زندگی♥
♥عشق + زندگی♥
ستاره روشن قلب من


نوشته های عاشقانه و محبت آمیز با متن + عکس (8)

دوست داشتنت

تنها کار “عاقلانه ای” است که

از “دلم” بر می آید !