تبلیغات
♥عشق + زندگی♥
♥عشق + زندگی♥
شب عشق
حــــــــــالــــ کــــــــهـ در کــنــــــارمـــ هــســـتـــیـــ

حـــســـ مـــیـــ کـــنـــمـــ بـــودنــمـــــــــــ را ......

هیچــــــــــ چیز ....... 

معجزه دست هایـــــــــــ تـــــــ♥ـــــــو نمی شود!!!
 

http://kocholo.org/img/images/mljk86vk603hv2myr62y.jpg