تبلیغات
♥عشق + زندگی♥
♥عشق + زندگی♥
پروردگارا...!

خداوندا

 
تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم


مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را


مبادا گم کنم اهداف زیبا را


مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت


خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .